Kontakt

Struktura firmy

Zarząd:
Sebastian Praiss - Prezes Zarządu - Dyrektor
Katarzyna Dastych - Wiceprezes Zarządu- Zastępca Dyrektora
Dagmara Praiss - Członek Zarządu
Zbigniew Janus - Prokurent
Tomasz Dastych - Prokurent


Sekretariat:
Tel. 032 252 00 55
Tel / Fax. 032 252 00 82

Dział Zaopatrzenia:
Piotr Myszor
tel. 032 205 92 55

Wydział Produkcyjny:
Damian Wolny

tel. 032 227 49 36