O nas

Certyfikaty

PUPH INPREX działa w oparciu o wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000.

Zakres certyfikacji obejmuje usługi z zakresu inżynierii cieplnej w jej poszczególnych fazach: projektowania, produkcji, montażu i serwisu palników kotłowych i piecowych, urządzeń instalacyjnych i zbiorników ciśnieniowych.

Wszystkie urządzenia i elementy dostarczanych instalacji spełniają obowiązujące dyrektywy CE oraz posiadają wymagane dopuszczenia UDT, BHP i p.poż.

Firma INPREX posiada niezbędne uprawnienia zezwalające na wytwarzanie, montaż, rozruch oraz serwisowanie palników i zbiorników ciśnieniowych. Uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne naszych pracowników obejmują: urządzenia energetyczne, urządzenia elektryczne, urządzenia, instalacje i sieci gazowe.


Dokumenty odniesienia przy projektowaniu i realizacji:
• dyrektywa (PED) urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE,
• dyrektywa (LVD) niskonapięciowa: 2006/95/WE,
• dyrektywa (MD) maszynowa: 2006/42/WE,
• dyrektywa (EMC) w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/WE.

Normy zharmonizowane z dyrektywami, a w szczególności:
PN-EN 12952-8:2005 „Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów”,
PN-EN ISO 23553-1:2014 „Urządzenia sterujące i zabezpieczające palników olejowych
– Wymagania szczegółowe - Część 1: Zawory automatyczne i półautomatyczne”,
PN-EN 161+A3:2013-06 „Automatyczne zawory odcinające do palników gazowych i urządzeń gazowych”,
PN-EN 50156-1:2005 „Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych
– Część 1: Wymagania dotyczące projektowania i instalacji”.

 

Miesięcznik Forbes opublikował na początku 2015 roku listę Diamentów Forbesa za rok 2013.

Przedsiębiorstwo – Usługowo – Produkcyjno – Handlowe Inprex Sp. z o.o. zajmuje tam 86 miejsce na liście regionalnej oraz 900 miejsce na liście ogólnopolskiej.

Diamenty Forbesa 2015: