Oferta

Oferowane instalacje

INSTALACJE OFEROWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ MOŻNA PODZIELIĆ NASTĘPUJĄCO:

ZE WZGLĘDU NA PALIWO:

• OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI MAZUT,
• OLEJ OPAŁOWY LEKKI,
• GAZ ZIEMNY.

ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZPYLANIA PALIWA:
• CIŚNIENIOWE,
• ZA POMOCĄ CZYNNIKA ROZPYLAJĄCEGO: PARA, POWIETRZE.

ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ZAPŁONU PALIWA:
• ISKRA ELEKTRYCZNA - ZAPALARKI WYSOKOENERGETYCZNE,
• PŁOMIEŃ OBCY - ZAPALARKI GAZOWE.

ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ZABUDOWY PALNIKÓW:
• W ŚCIANACH KOMORY PALENISKOWEJ,
• W SKRZYNIACH POWIETRZA WTÓRNEGO PALNIKÓW PYŁOWYCH,
• CENTRYCZNIE W PRZEWODZIE POWIETRZA PIERWOTNEGO.